Tror du någon i din närhet
missbrukar droger (alkohol och/eller
narkotika) …?
 
… Eller vet du?
 
För stöd och vägledande samtal kontakta
AMD Anhöriga Mot Droger!
Tel 0737 130406 Förbundsordförande Anne Hallberg
       0738 329287 Vice förbundsordförande Lena Larsson

www.anhorigamotdroger.se

OBS! Viktigt meddelande till alla AMD-medlemmar!!!
Riksårsmötet som skulle ha skett lördagen den 25 april kl. 10.00 på Kärnmakaren i Kallhäll där vi brukar ha våra årsmöten är INSTÄLLT
pga coronakrisen som råder i landet. Vi planerar flytta fram det till i höst och återkommer senare med nytt datum.