Ungdomar behöver tidiga insatser 
I många sammanhang talas det om vikten av tidiga insatser för ungdomar på glid, vare sig det handlar om kriminalitet, missbruk eller andra problem. Desto märkligare blir det då att läsa om att unga människor ”av rättsekonomiska skäl” inte lagförs för narkotikabrott. Detta blir kontraproduk-tivt. I stället för att inse allvaret med att ge sig in i narkotikamissbruk och narkotikabrott får ungdomar signalen att det är både ofarligt och inte kriminellt. ”Det hände ju inte någonting!” Detta bäddar för större och mera problem i framtiden. Hur många gånger har vi inte hört av äldre missbrukare att ”Tänk om någon stoppat mig i tid! Tänk om något märkt tidigare vad jag höll på med! 
Medan totala antalet lagföringsbeslut (domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser) för narkotikabrott mer än fördubblats under de senaste tio åren har antalet åtalsunderlåtelser ökat med 72% under det senaste året. Och många av dessa är ungdomar. Det är alltså en allt större andel av narkotikabrott som inte leder till påföljder. Allt enligt färsk statistik från BRÅ. 
Brott är brott och måste leda till reaktion från samhällets sida. Om socialtjänsten skall få möjlighet att reagera tidigt måste information om ungdomar på väg in i missbruk också komma tidigt. I dagsläget får socialtjänsten ofta kontakt med ungdomarna när missbruket har gått mycket långt. Och inte heller föräldrarna upptäcker alla gånger vad ungdomarna håller på med. 
Unga människor måste få hjälp tidigt. Och då måste alla goda krafter samverka. Snålheten får inte bedra visheten! 
Stockholm 2019
Ann-Marie Strömberg, Lena larsson 
Aktiva inom Riksförbundet Anhöriga Mot Droger (AMD)