Ideologi
AMD Anhöriga Mot Droger är en anhörigorganisation som ger vägledning till anhöriga när någon i deras närhet börjat missbruka droger. Vi har både våra egna och andras erfarenheter samt bred kunskap i ämnet. Vi har lärt oss den långa vägen vad som gäller!
 
AMD Anhöriga Mot Droger ser som sin viktigaste uppgift att arbeta mot medberoende bland de anhöriga till missbrukare.
 
AMD Anhöriga Mot Droger ser det också som mycket viktigt att i samverkan med myndigheter samt yrkesfolk och organisationer som stöder en restriktiv narkotikapolitik förebygga och hejda missbruk av narkotika och liknande preparat bland ungdomar och övriga anhöriga.
 
AMD Anhöriga Mot Droger stöder FN:s internationella narkotikakonventioner och deras syfte att begränsa användningen av narkotika till att endast tillåtas för medicinska syften samt Stockholmsdeklarationen antagen vid World Forum Against Drugs, 10 september 2008.
 
AMD Anhöriga Mot Droger arbetar för
 
- ökad medverkan för anhöriga vid utredning, rådgivning och behandling
- ökat stöd till familjer med missbruksproblem
- ökade möjligheter till drogtester som utförs enligt Socialstyrelsens riktlinjer och av för ändamålet utbildad, kunnig och erfaren personal
- förstärkt droginformation och annat förebyggande arbete bland barn och ungdomar
- ökade insatser mot olovlig internethandel med narkotika och liknande preparat
- stopp för fria sprutor till injektionsmissbrukare
- substitutionsbehandlig under strikt kontrollerade former, endast i kombination med psykosocial behandling, nolltolerans mot sidomissbruk, alltid med nedtrappning och målsättning total drogfrihet
- förbud mot all hampaodling inom Europeiska unionen
- nya påföljder för ringa narkotikabrott
- skyndsam handläggning av narkotikaärenden