LEGALISERA
Att legalisera åtminstone cannabis eller hellre flera droger är det många människor i dagens samhälle som skriker om. Jag vill nog påstå att dessa legaliseringsivrare har ringa eller ingen praktisk erfarenhet alls av vad det kravet skulle få för påföljder för människorna och vårt samhälle om så skulle ske.
 
Att ha en cannabisrökande/beroende familjemedlem är ingen önskedröm för någon. Det medför så många olägenheter för alla i dennes närhet att tillvaron till slut blir outhärdlig för alla och några flyttar därför ut från hemmet. Inte alla och kanske inte heller hascharen. Nej, han har full service med mat på bordet och tak över huvudet för inte kan väl en mamma och/eller en pappa slänga ut sitt barn! Så till slut blir det den personen som styr allt hemma och resten av familjen tassar runt på tå för att inte stöta sig med honom eller henne.
 
När något blir gratis eller lättare att få tag i, ökar också konsumtionen. Sådan har människan varit i alla tider och så kommer det även att bli om cannabis blir ännu mera lättillgängligt än idag. De som inte kan köpa själva pga åldersgräns eller annat, kan lättare köpa av dem som får handla själva. Och så vill vi inte ha det! Det är redan idag mycket lätt att få tag i cannabis för den som så önskar så det räcker med det vi har idag.
 
Vi anhöriga som vet vad vi talar om och själva har upplevt denna helvetesdrog på nära håll kommer aldrig att prata för legalisering.