MEDLEMSNYTT
 Inom Riksförbundet AMD försöker vi ha två ordförandekonferenser per år, en på hösten och en på våren. Detta för att ordförandena i respektive förening ska få information om vad som händer inom Riksförbundet och sedan föra det vidare ut till sina egna medlemmar.
 
Vi har vartannat år årsmöte i AMD Riks, vilket gör att vi också vartannat år har Mellanårsmöte i samma syfte som ovan. Men till både årsmötet och Mellanårsmötet bjuder vi in alla intresserade medlemmar så att de själva direkt kan höra vad som görs och vad som är på gång inom Riksförbundet och ute bland alla föreningar. Vi försöker också bjuda in en gästtalare som pratar om ett aktuellt ämne och vi äter lunch och fikar tillsammans. En mycket viktig del av tiden ägnar vi åt att prata om det som medlemmarna föreslagit som samtalsämne och då deltager alla som så önskar i debatten.