Tror du någon i din närhet
missbrukar droger (alkohol och/eller
narkotika) …?
 
… Eller vet du?
 
För stöd och vägledande samtal kontakta
AMD Anhöriga Mot Droger!
Tel 0737 130406 Förbundsordförande Anne Hallberg
       0738 329287 Vice förbundsordförande Lena Larsson

www.anhorigamotdroger.se

Lena stöttar anhöriga till missbrukare
För sitt engagemang för anhöriga till missbrukare nomineras Lena Larsson till Min lokala hjälte i Järfälla 2020. 
Lena Larssons dotter dog i en överdos för 36 år sedan.
Då kände Lena att det inte fanns något stöd att få och har sedan dess vigt sitt liv åt att stötta anhöriga till missbrukare.
Hon är nästa person att nomineras till Min lokala hjälte i Järfälla 2020.
Lena Larsson började att stötta och vägleda anhöriga till missbrukare redan 1985, kort efter att hennes 15-åriga dotter dött av en överdos heroin. 
– Vi anhöriga till narkotikamissbrukare får inget stöd och hjälp. Allt fokus ligger på missbrukaren, säger hon. 
De flesta känner någon Till en början riktade sig Lena Larsson till föräldrar. Men i dag är hon ordförande i den ideella föreningen Anhöriga Mot Droger Järfälla, som ger stöd till alla runt om missbrukaren.
– De allra flesta känner någon som brukar narkotika. Det är så otroligt lätt att få tag på i dag. Därför är stödet så viktigt, säger Lena Larsson. 
Fokus på den anhöriga Hon har tysthetslöfte och anhöriga kan lätta på hjärtat utan att vara oroliga att informationen sprids vidare.
Under ett besök eller samtal ligger allt fokus på den anhöriga och dennes känslor. Genom att lyssna, ge råd och peppa hjälper Lena Larsson dem att stå ut. Utgår från erfarenheter Hennes utbildning till alkohol- och drogterapeut har hon sällan fått nytta av. Hon utgår nästan enbart från egna erfarenheter.
– Det här ämnet är så skuld och skambelagt. Det är därför skönt att möta en anhörig som varit i en liknande situation som en själv, säger Lena Larsson.
En lång kamp Förhoppningen är såklart att missbrukaren också ska bli drogfri, men det är en lång kamp som kräver att anhöriga orkar kämpa. 
– Ett drogberoende är så fruktansvärt starkt. Att vara missbrukare är inte heller någon dans på rosor, man slutar inte över en kafferast, säger Lena Larsson.