ANHÖRIGKURS
När tid och intresse från våra medlemmar ute i föreningarna finns, startar vi upp en s k ANHÖRIGKURS.
Vi åker till Tollare folkhögskola utanför Stockholm och bor där tillsammans en helg för att både lära oss mer om droger och missbruk, men också för att riktigt förstå att vi är inte ensamma om vår situation. Det kvittar om man är mamma eller pappa, kommer från Gotland eller Västerås. Problemen är oftast desamma och känslan som förälder är också oftast desamma. Vi känner igen oss i alla historier vi får höra och vi förstår att vi inte är ensamma.
Vi äter gott tillsammans och vi njuter av den vackra omgivningen med Saltsjön alldeles i anslutning till kursgården.
Nu var det långe sedan vi hade en ANHÖRIGKURS, men tycker du att du vill gå en sådan hör du av dig till förbundsordförande Anne Hallberg, AMD Gotland, som antecknar din önskan.