Efter att Du deltagit hos rådgivaren och om Du vill, kan Du delta i vår självhjälpsgupp. I vår självhjälpsgrupp hjälper och stöttar medlemmarna i gruppen varandra. Det som alla gruppmedlemmar har gemensamt är att de har, eller har haft, en drogberoende anhörig. 
Det är gruppen i sig som är den viktigaste faktorn. När vi lär känna vandra så blir vi också trygga med varandra. Vi törs lätta vårt hjärta och tala om det som känns så svårt och gör så ont. Vi upptäcker att det finns andra som upplever vardagen besvärlig, ungefär som jag. Jag är inte ensam. 
Genom ärliga och raka diskussioner i gruppen så hittar vi så småningom en väg ut. Med stöd av gruppen så vågar vi prova och förändra olika sidor hos oss själva och i familjen som t.ex. familjerollen, attityder, gränssättning m.m. Processen är igång, en utveckling har börjat. 
Ingen kan sluta missbruka droger för någon annan, inte AMD och inte heller någon anhörig. Men vi kan tillsammans kanske finna en eller flera lösningar på problemet.