Tror Du någon i din närhet missbrukar droger – eller vet Du?
 Välkommen till AMD – Anhöriga Mot Droger  Västerås
Besöksadress : AMD Västerås
Ängsgärdsgatan 9
721 30 Västerås

 
Styrelse 2023
Ordförande:         Thomas Jonsson
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare:         Anita Eriksson
Kassör:                   Monica Lindh
Ledamot:               Charlotte Jonsson
 
Behöver Du någon kunnig och erfaren person att prata med?
 
Kontakta AMD – Anhöriga mot droger på tel 021-12 12 01 /073 030 60 59,
E-post: btjonsson@hotmail.com eller lena.larsson@la2.se
 
Vi är en förening som har till uppgift att stödja och vägleda  anhöriga till missbrukare i en kaotisk situation.
 
Du kanske inte har egna problem, men vill stödja oss för att Du tycker vi behövs?
Vårt plusgirokonto är 86 46 66-3.
Medlemsavgiften per år 150 kr
Familjemedlemskap per år 200 kr.
 
Välkommen till AMD!
www.anhorigamotdroger.se