VÅGA SE DROGPROBLEM I DIN NÄRHET. 
VI HJÄLPER DIG MED ATT AGERA MOT PROBLEMET. 

Välkommen till 
AMD Anhöriga Mot Droger Västerås 
(Skinnskatteberg, Köping, Enköping, Hallstahammar och Surahammar) 
Besökadress: AMD Västerås 
Ängsgärdsgatan 5 
721 30 Västerås 
PlusGiro: 86 46 66-3 
Tel: 021-12 12 01 mobil: 0730-306059 
E-post: 
ewanorling@gmail.com 

Styrelse 2019 
Orförande Thomas Jonsson 073 664 70 66 btjonsson@hotmail.com
V: ordförande Lillemor Ohlsson
Charlotte Jonsson Sekreterare 
Anita Eriksson Kassör 
Elisabeth Larsson Ledamot 
Kjell Perttula Ledamot 

AMD i Västerås har ett upptagningsnät i Skinnskatteberg, Köping Enköping, Hallstahammar och Surahammar.Vi träffas onsdagskvällar kl. 18.00 jämna veckor. 
Plats Ängsgärdsgatan 5 i Västerås. Vi har tystnadslöfte. 
Du kan träffa oss även annan tid efter överenskommelse och Du kan alltid nå oss eller lämna meddelande, på telefon 021 121201 och 0730 306059.. 

Du kanske inte har egna problem, men vill stödja oss för att Du tycker att vi behövs? 
PlusGiro 86 46 66-3. 
Medlemsavgiften 150 kr per år. 
Familjemedlemskap 200 kr per år