Öppet brev till Aftonbladet
Till Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg 
Läser i dagens blad om medicinsk cannabis som nu i ett fyrårigt försök ges till dryga tusentalet patienter i vårt grannland Danmark och artikelförfattaren låter en av patienterna i försöksprojektet berätta om sina erfarenheter av denna mirakelmedicin som hjälpt honom till ett normalare liv med smärtor. 
I Danmark har man dessutom gått så långt att producenter också får ansöka om att odla, sälja och exportera cannabis i medicinskt syfte. Detta även om läkarförbundet anser att det saknas vetenskaplig grund för att skriva ut cannabis just för detta ändamål. 
Jag ställer mig frågan: varför måste en av Sveriges största dagstidningar skriva om detta? För de som berörs av artikeln är det ingen nyhet, men för dem som är intresserade av att läsa allt som skrivs om cannabis som drog blir det ännu ett tecken på att det blir alltfler som tycker att vi ska göra som Uruguay, många delstater i USA och nu senast Canada och legalisera åtminstone cannabis i Sverige med. 
När jag började arbeta mot droger för mer än trettiofem år sedan när vår dotter dött av en överdos narkotika, pratade ingen eller mycket få personer om legalisering. I dag är det något som man skriver eller pratar om i radio och TV nästan varje vecka. Fler och fler unga tycker att åtminstone cannabis ska legaliseras och/eller även annan narkotika. Och tyvärr så är det många, alltför många, betydelsefulla personer som t ex journaliser, som stämmer in i den kören. 
Jag möter i mitt arbete med att stötta och vägleda anhöriga till missbrukare människor som berättar många skrämmande historier om sina barn som börjat missbruka cannabis och som senare avslutar sina liv med t ex en fentanylöverdos. Eller föräldrar som berättar om hur en akut haschpsykos förändrat inte bara sonens liv utan hela familjens. Vi är många och vi blir ständigt en ökande skara som lider med våra missbrukande barn. 
Så min önskan till dig Anders Lindberg, vänligen sluta marknadsföra cannabis i tidningen. Inte för att legaliseringsförespråkarna tystnar om du slutar publicera allt positivt som skrivs om drogen, men alla vet var alla står i dag så det behövs ingen mera reklam för den. I stället behövs ständigt informeras av allt elände denna ”lätta” drog kan föra med sig. 

Med vänlig hälsning 
Lena Larsson, vice förbundsordförande 
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger