Du inbjudes härmed till AMD Järfällas ÅRSMÖTE den 2/3 2024 kl. 10.00.
 
Som vanligt börjar vi med en kopp kaffe och en smörgås innan själva årsmötet börjar i Kärnmakarens
Stora kök, Kärnmakargränd 1 i Kallhäll. Lunch blir det vid 12-tiden och vi vill veta om du önskar kött- eller fiskrätt till lunch och om du behöver någon specialkost. Så avslutar vi dagen med eftermidddagskaffe och kaka vid 14-tiden.
 
Vänligen maila mig eller ring mig så fort du läst detta meddelande så jag vet om du kommer eller ej och med svar på ovanstående frågor så jag kan ge källarmästaren besked.
 
Med denna kallelse påminner vi också om årsavgiften för 2023 = 150 kr. Vill du swicha pengarna går det också bra på nr 123 242 3093 eller plusgironr 754567-6.
 
Med vänlig hälsning
Lena Larsson, ordförande (lena.larsson@la2.se)
AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla