AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla 
(Upplands Bro) 

Förtroendevalda i vår förening: 
Ordförande 
Lena Larsson 
Postadress c/o Lena Larsson
Birgittavägen 27
177 31 Järfälla 
0738-329287
Plusgiro: 75 45 67-6
Swish: 123 242 30 93 
 E-postlena.larsson@la2.se

Styrelse 
Lena Larsson ordförande 
Lars-Erik Larsson sekreterare 
Eva Kihlberg kassör 
Pelle Lundblad ledamot 
Björn Lindström ledamot 
Ulf Petersson ledamot 

AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla är en ideell förening som arbetar med stöd och vägledning till anhöriga till missbrukare. Oftast behöver man som anhörig någon att prata med och bolla problemen med och då kanske det känns skönt att få sitta ner i lugn och ro och möta en anhörig som själv varit i samma eller liknande situation som en själv. Vi för inga journaler och inga anteckningar och vi har tystnadslöfte d v s det som sägs inom våra fyra väggar stannar där. 

Känner Du en oro över att Ditt barn eller någon annan närstående kanske experimenterar med droger av något slag, alkohol och/eller narkotika, slå en signal till AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla så kan vi prata om saken. Eller boka en tid för ett rådgivningssamtal på telefon 0738-329287. 

Har Du inga problem i Din närhet, men vill stödja vår verksamhet så går det också bra. Du kan välja mellan att bli passiv medlem för 150 kr/år/person eller sätta in en gåva på vårt plusgirokontonummer 754567-6

Lena presenterar föreningen

Droger narkotika skjutningar & sprängningar OBS den 9 november
Det skrivs och det pratas om knark, narkotika, skjutningar och sprängningar nästintill varje dag i tidningar, radio och TV. Men … hur ser det ut i Järfälla? Hur har vi det här på hemmaplan?
Kom och lyssna på vår egen kommunpolis Magnus Nilsson som bättre än någon annan kan berätta om läget i Järfälla och svara på alla era frågor. Dessutom kommer Lena Larsson, ordförande i AMD, Anhöriga Mot Droger Järfälla, att kort berätta om deras arbete med att stötta och vägleda anhöriga till miss-brukare.
 VARMT VÄLKOMMEN TILL HYLLAN
Jakobsbergs Bibliotek,
Tisdagen den 9 november kl. 18.30-20.30
 Tel. 0738 329287, Swish 123 242 230 93