Datum för årets mellanårsmöte 2019-03-30
Vartannat år, när vi inte har årsmöte, bjuder Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger alla sina medlemmar till ett mellanårsmöte där vi träffas för att umgås och lyssna till en aktuell föreläsare i ett aktuellt ämne.
Datum för årets mellanårsmöte är redan klart! Det blir lördagen den 30 mars 2019  och som vanligt för våra stormöten träffas vi i Kärnmakaren, Kärnmakargränd 1, Kallhäll. Vi börjar från kl. 9.30 med en kopp kaffe/te och en smörgås innan vi börjar själva mötet.
Före själva mötets början kommer vår förbundssekreterare Ann-Marie Strömberg med mer än 40 års erfarenhet av yrket som socialsekreterare att berätta om socialtjänstens missbruksarbete och landstingets beroendevård under åren och om de förslag till förändringar som kan komma att ske och om hur stödet till de anhöriga kan förbättras. Tid kommer också att finnas för att ställa frågor till Ann-Marie.
Efter lunch hoppas vi sedan att det finns många aktuella och viktiga frågor att ventilera. Har DU något DU vill ta upp, skriv det på DIN anmälan som du mailar till amdgotland@outlook.com eller lena.larsson@la2.se SENAST DEN 25 MARS 2019.
Äter du helst fisk eller hellre kött? Notera även det på din anmälan!
 Dagen avslutas vid 15-tiden och Riksförbundet bjuder på hela kalaset den dagen.  Så boka redan nu in lördagen den 30 mars för mellanårsmöte på AMD Riks.
 
Välkommen!
 Anne Hallberg, förbundsordförande
Lena Larsson, vice förbundsordförande
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger
Jag/Vi kommer till AMD Riks´ mellanårsmöte i Kärnmakaren i Kallhäll den 30/3 med början med fika och smörgås från kl. 9.30.
 
Jag/Vi vill att vi pratar om
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
Jag/Vi heter
 
……………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Och vi kommer från AMD ……………………………………………(föreningens namn)
 
 
Specialkost ……………………………………………………………………………………
 
 
Vi äter helst kött             fisk                till lunch den dagen (skriv antal efter vald rätt)
 
(Rita en rund ring kring det som du bestämt dig för)