Sidhuvudbild

Verksamheten

Vägledande samtal till anhöriga som vet eller tror att någon i deras närhet missbrukar alkohol och/eller droger eller piller av något slag. Vi lyssnar till de anhöriga och ger bort verktyg så de kan hantera den uppkomna situationen.
Missbruk är ett helvete som ingen klarar av ensam har någon klok människa sagt en gång och det stämmer precis. Vid oro, upptäckt eller bekräftelse av drogmissbruk behöver man ofta någon att prata med och bolla sina frågor och funderingar med. Någon som förstår, som orkar lyssna och som själv varit med om samma sak. Som själv är anhörig.
Förebygga drogmissbruk genom information till i första hand föräldrar, men även till elever, lärare och andra som träffar barn och ungdomar i sin vardag.
Engagerade medmänniskor och alls som vill se våra barn växa upp i ett samhälle fritt från droger behöver också lära sig mera om droger och drogmissbruk. Hur drogerna ser ut, hur man upptäcker ett missbruk och hur man kan agera vid upptäckt.
Opinionsbildning för att få våra beslutsfattare lokalt och nationellt att förstå hur det är att växa upp och leva i dagens samhälle. Vilka faror och frestelser som lurar inte bara ute i samhället där alla kan nå hela världen via Internet utan även hemma i vår egen kommun.

För övrig information om AMD Anhöriga Mot Droger eller för bokning av vägledande samtal ring 0738-329287.
e-postadressen är jarfalla@anhorigamotdroger.se

Senast uppdaterad 140125