Sidhuvudbild

Västerås

IMG_3973.JPG

VÅGA SE DROGPROBLEM I DIN NÄRHET.
VI HJÄLPER DIG MED ATT AGERA MOT PROBLEMET.

Välkommen till
AMD Anhöriga Mot Droger Västerås
(Skinnskatteberg, Köping, Enköping, Hallstahammar och Surahammar)
Besökadress: AMD Västerås
Östermalmsgatan 6 A
722 14 Västerås
PlusGiro: 86 46 66-3
Tel: 021-12 12 01 mobil: 0730-306059
E-post: vasteras@anhorigamotdroger.se
E-post: bojohnsson.konsult@telia.com

Styrelse 2017
Bo Johnsson, ordförande
Karl-Runo Seger, v. ordförande
Charlott Jonsson sekreterare
Kjell Perttula ledamot
Thomas Jonsson ledamot

AMD i Västerås har ett upptagningsnät i Skinnskatteberg, Köping Enköping, Hallstahammar och Surahammar.Vi träffas onsdagskvällar jämna veckor kl. 18-20 på Pingstkyrkans lokal på Oxbackens Centrum i Västerås och vi har tystnadslföfte. Du kan träffa oss även annan tid efter överenskommelse och Du kan alltid nå oss eller lämna meddelande, på telefon 021-121201.

Du kanske inte har egna problem, men vill stödja oss för att Du tycker att vi behövs? Kontakta oss om Du vill hjälpa till som aktiv medlem eller sätt in Ditt bidrag på
PlusGiro 86 46 66-3.
Medlemsavgiften är 200 kr per år.

vasteras@anhorigamotdroger.se

Senast uppdaterad 170808