Sidhuvudbild

Hammarby Konsthandel


Facebook.jpg

Välkommen till AMD Anhöriga Mot Droger!
Besökadress: AMD Riks, Jungmansgatan 123 A, 621 52 Visby
Öppettider tisdag-onsdag 10-14 och torsdag 18-20.
Postadress: AMD Riks c/o Hallberg Jungmansgatan 61 621 51 Visby
E-post kontakt: gotland@anhorigamotdroger.se
Telefon: Ordförande 0737 130406, vice ordförande 0738 329287.


Tänk vad fort ett år går! Snart kan vi lägga även 2016 till handlingarna och lära oss skriva 2017 på alla papper i stället. Spännande att se vad detta nya år kommer att medföra för vår verksamhet och för alla anhöriga i hela landet.
Vi jobbbar stenhårt med att få till ett möte med socialminister Gabriel Wikström som verkar vara en hårt arbetande och ständigt upptagen man. Men vi ger oss inte! Ska vi få någon förändring till stånd, måste vi få tillfälle att sitta ner och berätta för honom om vår verksamhet och hur det är att vara anhörig till en missbrukare.
När drogfri vård och behandling i det närmaste är obefintlig eller åtminstone väldans sällan våra nära och kära erbjuds det. Eftersom vi inte vill att de ska byta en drog,
t ex heroin eller annat, mot en annan drog som subutex eller metadon, skulle det drogfria alternativet vara ett självklart förstahandsval för alla som vill få ett värdigt och drogfritt liv tillbaka. Vi vill att man bygger ut sådana alternativ så att flera får den valmöjligheten!
När det nästintill är en omöjlighet att få till ett LVM och personen i fråga helst ska ligga i rännstenen och vara döende innan något sådant sker. Kanske tror Gabriel Wikström att anhöriga titt som tätt slänger in en LVM-ansökan och så vill han inte ha det. Så är det inte! Våra erfarenheter visar i stället att LVM-anmälan är det sista en anhörig tar till när ingenting annat har hjälpt personen i fråga att komma bort från drogerna. Hoppet är ändå att vårt eget barn ska tvångsomhändertas!
När eftervård som är minst lika viktigt som vården endast är ett ord som snart inte ens finns i ordlistan längre och som är i det närmaste helt obefintligt. Att hålla sig drogfri på ett behandlingshem hoppas vi ska vara en självklarhet, men att klara det när man kommer tillbaka hem efter en sådan vistelse, kort eller längre, är alla gånger inte så lätt. Då behövs det att personen i fråga fångas upp av kommunen och får någon form av sysselsättning på dagtid för att kunna fortsätta hålla sig nykter och drogfri.
Listan kan göras lång på samtalsämnen vi vill ta upp med Gabriel Wikström så en timme med den ministern ska vi säkert fylla med viktig information från båda sidorna. Vi vill veta hur mycket som satsas i pengar från regering och riksdag på att få missbrukare drogfria och tillbaka till ett värdigt och vanligt Svenssonliv. För vi som anhöriga är det den viktigaste frågan och den måste vi få hjälp med av de som makten haver.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi till sist alla våra medlemmar och alla andra som läser detta!

Anne Hallberg, förbundsordförande
Lena Larsson, vice förbundsordförande

Ann Hallberg, förbundsordförande
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger
Tel 073 713 04 06
gotland@anhorigamotdroger.se

Hemsida från Lawebb