Sidhuvudbild

Hammarby Konsthandel


Facebook.jpg

Välkommen till AMD Anhöriga Mot Droger!
Besökadress: AMD Riks, Jungmansgatan 123 A, 621 52 Visby
Öppettider tisdag-onsdag 10-14 och torsdag 18-20.
Postadress: AMD Riks c/o Hallberg Trädgårdgatan 125, 621 54 Visby
E-post kontakt: amdgotland@outlook.com
Telefon: Ordförande 0737 130406, vice ordförande 0738 329287.

Ytterligare ett land i världen har nu legaliserat cannabis och nog kan man som svensk även känna sig åtminstone lite hotad över detta. Hela Kanada tillåter från och med i dag cannabis för rekreationsbruk. Kanada är ett stort land så det ser lite olika ut i olika delar av landet, hur mycket var och en kan få stoppa i sin pipa cannabis för att röka på utan att man bryter mot lagen.
Detta är inget mindre än en katastrof som i slutänden kommer att påverka hela vår planet även inkluderande vår lilla avkrok när fler och fler länder legaliserar narkotika. Då blir det svårare och svårare för alla andra länder som skrivit under sina lagar som förbjuder all icke medicinsk befattning med narkotika att stå emot liknande krav hemmavid.
Är det någon i Kanada som räknat på vad följderna av denna legalisering kommer att bli? För hela vår omvärld? För landet Kanada och dess folk? Ur hälsosynpunkt för alla medborgare i Kanada och medborgare i andra länder? Ur ekonomiska aspekter? Ur mänskligt lidande? Eller har man helt struntat i detta och bara följt efter USA i deras legaliseringsvågor som mer och mer går fram över det landet.
Redan hörs ett stort antal röster även i vårt land som tycker att vi också ska legalisera cannabis och fler och fler röster kommer till hela tiden. I sociala medier är legaliseringsfrågan uppe vareviga dag i olika sammanhang. Och i varje politiskt parti finns en eller flera i högre eller lägre befattning som förespråkar legalisering och åtminstone två ungdomsförbund har kravet med på sina dagordningar.
Och så människorna i landet där detta sker. Får de göra sina röster hörda, har någon frågat dem och har de verkligen tackat ja till legalisering eller är det bara de som har makten som har bestämt så? Ibland verkar det som om folket i gemen är klokare och bättre kan se och förstå följderna av ett sådant beslut än de som har bestämt att så ska det vara. Med en legalisering får alla vänja sig med tanken att många, många fler kommer att behöva läkarhjälp för alla de konsekvenser cannabismissbruket kommer att ge. Både direkt och indirekt. Alla trallar sig inte igenom ett sådant missbruk utan att själv ha tagit skada eller skadat någon eller några andra. Alla som kommer att köra bil med cannabis i kroppen och förorsaka bilolyckor, finns där hjälp att få för alla dem? Har man tittat på detta före man bestämde sig för legalisering? Och alla i nästföljande generation som också kan få skador av mammas och/eller pappas missbruk. Har man dessutom tittat på allt mänskligt lidande ett narkotikamissbruk innebär för de anhöriga till den som mer eller mindre alltid är påverkad av droger?
Detta är bara några av de följder som kommer med en legalisering och som påverkar så många i vilket sammanhang det än är. Är det så det ska vara, är det så vi vill ha det om legaliseringsfrågan på hög nivå även kommer upp på dagordningen i vårt land? Det kanske tål att tänkas på! Vi som själva levt med ett missbruk i den egna familjen och vet vad det innebär tror jag svårligen jublar över ett sådant förslag.
Nej, vi måste redan nu säga ifrån så att tanken på legalisering i Sverige försvinner helt för tid och evighet. Några få är vi som minns att vi faktiskt haft legalförskriven narkotika även här hemma i vårt land för många år sedan nu, men det försöket la man ganska snabbt ner för det höll på att bli en riktig katastrof. Så det vill vi slippa uppleva en gång till!!!

Lena Larsson, vice förbundsordförande
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger

Med vänlig hälsning
Anne Hallberg tel 0737 130406 amdgotland@outlook.com
Lena Larsson tel 0738 329287 lena.larsson@la2.se

Vi försöker varje år att ha en s k ANHÖRIG-kurs då vi över en helg åker bort med nytillkomna medlemmar för att lära oss mera men också för att lära känna andra i samma eller liknande situation. Vi lär oss att DU ÄR ALDRIG ENSAM! Även om det känns så vissa dagar, får man den här helgen nya vänner som man kan ringa till när det känns extra svårt hemmavid.
Vi erbjuder även andra externa kurser för att våra medlemmar ska känna sig uppdaterade och lära sig om nya droger som tillkommer i en aldrig sinande ström. Ofta bjuder hemmaföreningen på dessa med sponsring av Riksförbundet eller också betalar man kalaset själv.
Detta kort om AMD Anhöriga Mot Droger. Är det något vi glömt att berätta, ring gärna undertecknade så ska vi ge svar på alla dina frågor eller åtminstone så gott vi kan.
Än en gång: Känn dig välkommen till AMD Anhöriga Mot Droger!

Ann Hallberg, förbundsordförande
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger
Tel 073 713 04 06
amdgotland@outlook.com

Mitt barn knarkar.
Mitt barn röker hasch.
Vem hjälper mitt barn sluta med droger.
Hjälp åt anhöriga till missbrukare.
Föräldrar till knarkande barn.
Min tonåring super varje helg.
Hjälp knarkande ungdom.
Vem lyssnar föräldrar knarkande.
Unga vuxna vem bryr sig om dom.
Hur ser man om någon är drogad.
Luktar det om cannabis.
Vad luktar det om hasch.
Nätdroger vad är det?
Tonåringar och droger.
Hur vanligt är det med marijuana.
Mitt barn har cannabis hemma vad gör jag.
Vilka ger ungdomar narkotika
Anhöriga Mot Droger vad gör dom.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in