Sidhuvudbild

Hammarby Konsthandel


Facebook.jpg

Välkommen till AMD Anhöriga Mot Droger!
Besökadress: AMD Riks, Jungmansgatan 123 A, 621 52 Visby
Öppettider tisdag-onsdag 10-14 och torsdag 18-20.
Postadress: AMD Riks c/o Hallberg Jungmansgatan 61 621 51 Visby
E-post kontakt: gotland@anhorigamotdroger.se
Telefon: Ordförande 0737 130406, vice ordförande 0738 329287.

Höstens vindar blåser över landet Sverige och dom är inte längre varma och mjuka utan kalla och hårda.

Socialministern har bett Lagrådet titta närmare på om man kan ta bort den kommunala vetorätten när det gäller att öppna sprututdelningsprogram i flera kommuner än idag. Detta samtidigt som man också föreslår en ändring av åldern för de som ska få tillgång till fria sprutor. Gabriel Wikström vill att även 18-åringar ska ha den förmånen.

I vår ideologi tycker inte vi som Gabriel Wikström. Vi är emot fria sprutor och tycker att detta är ett sätt att förlänga missbrukstiden hos de som injicerar droger.

2014 året miste 765 personer livet i en narkotikarelaterad död och det var förstås bortitok för höga siffror. 2015 hade denna siffra ändå stigit till mer än 900 personer. Så vad gör våra styrande herrar och damer åt detta? Hur många försökskaniner till ska vi anhöriga behöva bistå med innan det tar ett stopp med ökningen av narkotikarelaterade dödsfall? Vilka vill offra sina nära och kära för detta ändamål? När ska man bygga ut den drogfria behandlingen för våra barn som missbrukar droger?

Frågorna är många som behöver ställas till berörd minister och vi ska under hösten försöka få till ett möte med honom för att öga mot öga ställa dessa frågor och kanske också få ett svar.

Anne Hallberg Förbundsordförande AMD Gotland
Lena Larsson Vice förbundsordförande AMD Järfälla

Du vet väl att du som läser det här och har några idéer eller funderingar kring vårt arbete mer än gärna får höra av dig till mig och berätta om detta. Som förbundsordförande är det min plikt och skyldighet att ta upp sådant på nästkommande styrelsemöte. Vi är alla amatörer och behöver mer än väl få höra av våra medlemmar vad de tycker om vårt arbete. Kanske har du någon tanke om något som kan bli ännu bättre inom AMD, hör då av dig till mig så jag får veta det.
Vi fortsätter att efterlysa eldsjälar runt om i vårt land som känner att de vill starta en AMD-förening hemmavid. Kontakta undertecknad för ett samtal så kan jag berätta om vad som krävs och vad vi kan hjälpa till med från riksförbundets håll.
Som anhörig ska man inte behöva känna sig ensam och övergiven när man får vetskap om missbruk i sin närhet. Det kan gälla barn, sambos, vänner eller make/maka. Alla som har en missbrukare i sin närhet och vill att denne ska sluta missbruka droger av något slag, kontakta AMD för stöd och vägledning.

Ann Hallberg, förbundsordförande
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger
Tel 073 713 04 06
gotland@anhorigamotdroger.se

Hemsida från Lawebb