Sidhuvudbild

Kontakt

MC900433050.JPG Riksförbundets kansli
#Välkommen till AMD Anhöriga Mot Droger!
Besökadress: AMD Riks, Trädgårsgatan 125, 621 54 Visby
Öppettider tisdag-onsdag 10-14 och torsdag 18-20.
Postadress: AMD Riks c/o Hallberg Jungmansgatan 61, 621 51 Visby
E-post kontakt: amdgotland@outlook.com; anhorigamotdroger@traffpunktgrabo.se
Telefon: Ordförande 0737 130406, vice ordförande 0738 329287.

Webbredaktören
lars-erik.larsson@la2.se

Senast uppdaterad 180427