Sidhuvudbild

Böcker Trycksaker

Två böcker skildrade ur de anhörigas perspektiv

Är Du anhörig själv och vill läsa om hur åtta mammor upplevt sin situation när deras barn missbrukade narkotika, rekommenderas boken om mammorna.
Är Du syskon och har en bror eller syster som missbrukar droger, rekommenderas boken om syskon. Den får Dig att se att Du inte är ensam om Din situation. Är Du varken mamma eller syskon till en missbrukare, kan båda böckerna vara intressanta för att få en inblick i hur det är att vara anhörig till en person som missbrukar droger.
Pris per bok 80 kr:-- + frakt.
Inbetalning sätts in på plusgirokonto 156 49 27-0 i förskott och så snart
jag ser dem på kontot skickar jag boken/böckerna med vändande post.

Böckerna kan beställas direkt från undertecknad.
Lena Larsson
Nybodavägen 28
177 61 JÄRFÄLLA
lena.larsson@la2.se
tel 0738-329287

Senast uppdaterad 170426