Sidhuvudbild

Anhöriga Mot Droger

IMG_0016.JPG

Välkommen till AMD Anhöriga Mot Droger

Du vet väl att AMD Anhöriga Mot droger är en förening som är till för ALLA som vill delta i kampen mot drogerna. Du behöver alltså inte vara nära anhörig till en missbrukare för att bli medlem hos oss. Ett engagemang är minst lika viktigt i kampen och alla behövs för att vi ska uppnå resultat!

Vi vet att det runt om i landet finns människor som skulle behöva någon att ställa frågor om droger till. Någon kunnig person som vet vad som gäller. Vi vet också att man sällan klarar en sådan situation ensam när någon familjemedlem börjat missbruka droger. Skuld och skam är vanliga följeslagare och det är en mycket svår och kaotiskt situation som då råder. Mail och telefon kan då vara det alternativ som gäller för att nå en rådgivare hos AMD på riks- eller föreningsnivå.

Är kanske du som läser det här den eldsjäl som behövs för att starta en AMD-förening i din hemkommun? Kontakta undertecknad så kan vi som ett första steg prata igenom vad som behövs för att göra något sådant. AMD Riks ställer självklart upp med hjälp till att komma i gång och även att stötta i olika verksamhetsfrågor.

Har du några frågor kring AMD och vår verksamhet, tveka inte. Hör av dig till undertecknad så ska jag försöka hjälpa till att räta ut frågetecknen!Lena Larsson, Vice-förbundsordförande
Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger (AMD Riks)

Senast uppdaterad 160829