Sidhuvudbild

AMD:s Riksförbund

IMG_2440A.JPG

Riksförbundet AMD Anhöriga Mot Droger (AMD Riks) som startade i augusti 2009 består i dagsläget av sex lokalföreningar där det senaste tillskottet är AMD Avesta. Vi finns nu i Avesta, Gotland, Järfälla, Nyköping-Oxelösund, Täby, Västerås samt en anhöriggrupp i Upplands Väsby dit anhöriga och intresserade medmänniskor kan vända sig. I dagsläget har vi drygt 300 medlemmar. Vår målsättning är förstås att växa och utökas med fler föreningar. Ingen anhörig ska sitta ensam och må dåligt av att ha en missbrukare i sin närhet.
Genom utbildning (Anhörigkurs) har vi kunnat ge nytillkomna medlemmar grundkunskap om droger, beroende och medberoende. På kursen får man också tillfälle att träffa andra anhöriga i liknande eller samma situation. Man får både nya kunskaper och nya vänner!
Riksförbundets viktigaste uppgifter är att stötta lokalföreningarna i deras viktiga anhörigarbete både ekonomiskt och med informationsmaterial. En annan viktig uppgift för Riksförbundet är att också vara AMD:s ansikte utåt och i olika sammanhang representera organisationen t ex på mässor, vid uppvaktningar och i samarbetsprojekt med andra likasinnade organisationer.
Riksstyrelsen finns alltid tillgänglig för medlemmarna och alla ska känna sig lika välkomna med förslag till förändringar och/eller förbättringar av vår verksamhet. Vårt motto skall alltid vara: Ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre.
Har Du som medlem några funderingar kring vår verksamhet, kontakta då någon i styrelsen och ställ Dina frågor. Kom ihåg att AMD Riks alltid är till för våra medlemmar. Vi lyssnar gärna på det Du har att säga oss. Eventuella frågor besvaras av förbundsordförande per mail eller telefon.
Tele 0737-130406.
Ordförande Anne Hallberg

Senast uppdaterad 161218